Mohagen Industriområde og Rognebakken boligfelt

Miljøvarme Hadeland leverer varme til 8 industribygg på øst og vestsiden av Rv 4, og det 9. industribygget blir koblet på i løpet av våren.

Ferdig utbygd vil vi levere varme til minst 25 industribygg og 75 eneboliger/rekkehus i Mohagen Industriområde og Rognebakken boligfelt. Vi leverer varme til oppvarming av bygg og varmt tappevannvann.

Varmeproduksjonen er basert på fornybar energi som trepellets og overskuddsvarme fra sagbruket Gran Tre.

Sted

Mohagen Industriområde og Rognebakken boligfelt.

Varmeproduksjon

Ferdig utbygd 6 Gwh. I 2011 skal vi levere 2,4 Gwh varme.

Varmekilde

Fra årsskifte 2009/2010 er pellets grunnlast og olje spiss- og reservelast. Fra 2012 skal varmen komme fra Gran Tre, beliggende 1,3 km lengre nord.

Oppstart

November 2008

Kontaktperson

Harald Kvam
Email: harald.kvam@miljovarmehadeland.no
Telefon: 414 555 99