Harestua Skole og Eventyrskogen Barnehage

Biobasert varmeleveranser til Lunner Omsorgsenter og Harestua Skole. Miljøvarme Hadeland fikk våren 2010 tildelt varmeleveranse til Lunner Omsorgsenter og Harestua Skole. Varmeleveransen kom i gang høsten 2011og er basert på to nærvarmeanlegg som fyres med skogsflis. Anleggene er på hhv 250 og 300 kW og skal levere til sammen 1,5 GWh varme.

Sted

Harestua i Lunner kommune

Varmeproduksjon

0,8 GWh biobasert varme pr år.

Varmekilde

Varmeproduksjon basert på brenning av skogsflis.

Oppstart

Høsten 2010

Kontaktperson

Harald Kvam
Email: harald.kvam@miljovarmehadeland.no
Telefon: 414 555 99