Hvorfor samarbeid med oss?

Ønsker du ferdig fornybar varme levert i ditt bygg? Har du et prosjekt der du ønsker å trekke inn spisskompetanse?

Miljøvarme er uavhengige av energikilde. Vi vil alltid velge den løsningen som kunden er best tjent med. At vi hittil kun har benyttet biobrensel skyldes ganske enkelt at det vanligvis er det gunstigste totalt sett. Anlegg for biobrensel er også gjennomprøvde og forutsigbare.

Vi søker lokal forankring for prosjektene. Hittil har vi i samtlige anlegg delt oppgavene med lokale partnere, og dermed bidratt til å skape litt mer aktivitet i lokalmiljøet.

Et team med variert spisskompetanse og erfaring som gir partnerne våre trygghet for at vi behersker oppgavene vi påtar oss.

Solide eiere med kompetanse innen energivirksomhet, produksjon og transport av biobrensel, utbygging og drift av infrastruktur, markeds- og kundehåndtering etc.

Vi har et bredt og langsiktig perspektiv på utvikling av mer miljøriktige energiløsninger.