Om oss

Miljøvarme Hadeland utvikler anlegg for levering av ferdig varme basert på fornybar energi. Vi utvikler, bygger, eier og driver anleggene selv, og selger varmen ved å varme opp kundenes egne vannbårne nett.

Miljøvarme Hadeland bygger ut og leverer fjernvarme i Mohagen industriområde basert på fornybare energikilder. Vi leverer også nærvarme til Harestua skole og Lunner Omsorgsenter basert på fornybar energi.

Selskapet er eiet av Glitre Energi AS med 52 % og allmenningene på Hadeland med til sammen 48 %

Miljøvarme Hadeland AS er en del av et stort nettverk av aktører innen fornybar varme gjennom Glitre Energi AS, og har hånd om råstoffproduksjon og distribusjon gjennom allmenningene på Hadeland.